Comissies

Het Goois Jeugd Orkest bestaat uit actieve (orkest) leden en betrokken ouders.

Naast het bestuur spelen actieve commissies een belangrijke rol om de voorwaarden te scheppen waarbinnen de orkesten kunnen spelen.

Orkestcommissie

De orkestcommissie bestaande uit orkestleden en contactpersoon GJO. Ze fungeert als schakel tussen orkestleden en dirigent, en adviseert het bestuur. De commissie denkt mee over de invulling en aankleding van de concerten, doet suggesties over het repertoire leuke activiteiten naast de repetities en als einde jaar afsluiting.

Logistieke Ouders

Voor concerten en andere evenementen wordt aan ouders gevraagd of zij de mogelijkheid hebben om de grote instrumenten (zoals pauken, drumstel, elektrische piano, contrabas) te vervoeren van de repetitieruimte naar de concertruimte en weer terug.