Ledenvergaderingen

Jaarlijks wordt in het voor- en najaar een ledenvergadering gehouden voor leden van jGJO, GJO en ouders.

De notulen van de vorige ledenvergadering zijn per mail naar iedereen gestuurd.
De laatste ledenvergadering was op 7 oktober 2016 om 18:00 in het MCO, studio 2.

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen ALV 9 oktober 2015
 4. Activiteitenoverzicht 2015-2016 + planning 2016-2017
 5. Financieel jaarverslag 2015-2016 + begroting 2016-2017 (incl. kascommissie)
 6. Diversen
 7. * Concours & repetitiedagen
  * Project Zäuberflöte
  * Contact met de gemeente
  * Enquête functioneren bestuur/dirigent/orkest
  * Beleid van het orkest
  * Ledenwerving
 8. Contributie voorstel: studententarief (50% korting)
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting